หน้าแรก  |  ระบบบริหารงานบุคคล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | พัฒนาและฝึกอบรม |  สมัครงาน  
Home > ประกาศรับสมัครงาน
 ประกาศรับสมัครงาน
ชื่อประกาศ :
 
ลำดับ เรื่อง ข้อมูล
1 ทดสอบ
เริ่มวันที่ 30 พ.ย. 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2553 !ต้องการด่วน
2 ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
เริ่มวันที่ 4 ม.ค. 2553 สิ้นสุดวันที่ 29 ม.ค. 2553
ดาวน์โหลดใบสมัคร
ใบสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย
ใบสมัคร พนักงานราชการ
ใบสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบบริหารงานบุคลากร ( Human Resource Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.