หน้าแรก  |  ระบบบริหารงานบุคคล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | พัฒนาและฝึกอบรม |  สมัครงาน  
Home > News
ข่าวประชาสัมพันธ์  
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพิจารณาเลือกระดับสมรรถนะในการประเมินในระบบ HRDrmutsb
เมื่อ: 15 ม.ค. 2563 15:59:18 น.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  •  
  อ่านรายละเอียด
คู่มือการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสารวิชาการ สำหรับผู้บริหารหน่วยงาน (แบบฟอร์มคำนวนภาระงานใหม่)
เมื่อ: 7 ม.ค. 2562 16:20:44 น. , โดย: thitinan.p

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 


    อ่านรายละเอียด
คู่มือการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสารวิชาการ (แบบฟอร์มคำนวนภาระงานใหม่)
เมื่อ: 11 ม.ค. 2561 13:51:32 น. , โดย: thitinan.p

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง


    อ่านรายละเอียด
เอกสารรายงานการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติงานบนฐานสมรรถนะฯ
เมื่อ: 26 พ.ค. 2557 09:37:18 น.

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการประชุม  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติงานบนฐานสมรร ...
    อ่านรายละเอียด
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
เมื่อ: 29 พ.ค. 2555 10:05:53 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..

...
    อ่านรายละเอียด
สรุปวิเคราะห์การบันทึกภาระงาน
เมื่อ: 20 ส.ค. 2553 15:02:32 น. , โดย: กองบริหารงานบุคคล

 ผลการตรวจสอบการบันทึกภาระงานทางวิชาการ ของคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื ...

    อ่านรายละเอียด
คู่มือการคำนวณภาระงานสายวิชาการ โดย ผช.พงศ์วิทย์
เมื่อ: 18 ส.ค. 2553 09:26:51 น. , โดย: กองบริหารงานบุคคล

กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นภารกิจหลักของคณาจารย์ประจำ ที่มีความสำคัญที่สุดในการ จัดการศึกษา เพื่อให้บั ...

    อ่านรายละเอียด
อบรมเชิงปฏฺบัติการการพัฒนาระบบGISผ่านอินเตอร์เน็ต
เมื่อ: 3 ก.ค. 2553 14:32:33 น. , โดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2553  ห้อง. บางกระสอ   อาคารวิทยบริการ ศูนย์นนทบุรี  เขตเหนือ ผู้เข้าร ...

    อ่านรายละเอียด
การอ้างอิงข้อมูลในระบบสารสนเทศประกอบการประเมิน
เมื่อ: 21 มิ.ย. 2553 08:04:40 น. , โดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    อ่านรายละเอียด
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบบริหารงานบุคลากร ( Human Resource Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.