คุณอยู่ที่ : หน้าหลักระบบ / ประกาศรับสมัครงาน /
ข้อมูลประกาศ
หน้าแรกเว็บไซท์ ประกาศรับสมัครงาน ข้อมูลประกาศ
ประกาศประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  
 
ประจำปี : 2553 ครั้งที่ : 1
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งที่รับสมัคร :
ลำดับ หน่วยงานที่รับสมัคร ตำแหน่งงาน จำนวน(อัตรา) สมัครงาน
ยังไม่มีข้อมูล
เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2553 สถานะ : เปิดรับสมัคร

  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร
 


  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 


  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 


  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมสมัคร
 


  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
 


  วัน เวลา สถานที่และวิธีการคัดเลือก

วัน เวลา สถานที่ และวิธีการคัดเลือก
 


  เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน
 


  ภาระงานและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาการจ้าง
 


  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ

ภาระงานและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบบริหารงานบุคลากร ( Human Resource Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.