หน้าแรก  |  ระบบบริหารงานบุคคล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | พัฒนาและฝึกอบรม |  สมัครงาน  
:: รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก > หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม > รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม ...
:: ข้อมูลรายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
รหัส/ชื่อหลักสูตร :
test001 ทดสอบ 08 07 2559
รายละเอียดของหลักสูตร :

test

วัตถุประสงค์ :

 วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร

กรอบของหลักสูตร :
กรอบของหลักสูตร
วิธีการอบรม/สอน :
วิธีการอบรม
วิทยาการผู้บรรยาย/สอน :
วิทยาการ :
หัวข้อเนื้อหาการอบรม :
หัวข้อเนื้อหาการอบรม
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม :
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้รับผิดชอบ :
ผู้รับผิดชอบ

:: คอร์สการฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร
ยังไม่มีข้อมูล คอร์สการฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร ...


เมนู หลักสูตรการฝึกอบรม :
หน้าหลัก หลักสูตรการฝึกอบรม
โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบบริหารงานบุคลากร ( Human Resource Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.