หน้าแรก  |  ระบบบริหารงานบุคคล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | พัฒนาและฝึกอบรม |  สมัครงาน  
:: รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก > หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม > รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม ...
:: ข้อมูลรายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
รหัส/ชื่อหลักสูตร :
หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (e-Training)

:: คอร์สการฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร
#  ข้อมูลกำหนดการ สมัคร
1 อบรมเชิงปฎิบัติการการใช้โปรแกรม Excel สำหรับจัดทำฐานข้อมูล รุ่นที่ 1 (2 วัน)

, เวลา -
2 อบรมเชิงปฎิบัติการการใช้โปรแกรม Excel สำหรับจัดทำฐานข้อมูล รุ่นที่ 2 (2 วัน)

, เวลา -
3 อบรมเชิงปฎิบัติการการใช้โปรแกรม Excel สำหรับจัดทำฐานข้อมูล รุ่นที่ 3 (2 วัน)

, เวลา -
4 อบรมเชิงปฎิบัติการการใช้โปรแกรมการตัดการสื้ออิเล็กทรอนิกส์ (Adobe) รุ่นที่ 1 (2 วัน)

, เวลา -
5 อบรมเชิงปฎิบัติการการใช้โปรแกรมการตัดการสื้ออิเล็กทรอนิกส์ (Adobe) รุ่นที่ 2 (2 วัน)

, เวลา -
6 อบรมเชิงปฎิบัติการการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการการเรียนการสอน รุ่นที่ 1 (3 วัน)

, เวลา -
7 อบรมเชิงปฎิบัติการการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการการเรียนการสอน รุ่นที่ 2 (3 วัน)

, เวลา -


เมนู หลักสูตรการฝึกอบรม :
หน้าหลัก หลักสูตรการฝึกอบรม
โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบบริหารงานบุคลากร ( Human Resource Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.