หน้าแรก  |  ระบบบริหารงานบุคคล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | พัฒนาและฝึกอบรม |  สมัครงาน  
:: รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก > หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม > รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม ...
:: ข้อมูลรายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
รหัส/ชื่อหลักสูตร :
General Information Technology
รายละเอียดของหลักสูตร :

วัตถุประสงค์

พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีทักษะพื้นฐานในการใช้ระบบ ITเนื้อหา

- การใช้และบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

- การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

- การรับส่งิเมล์

- การใช้โปรแกรมสำนักงาน

Word, Excel , PowerPointวิธีการ

บรรยายและฝึกปฎิบัติการคุณสมบัติผู้เรียน

บุคลากรทุกคนวิธีการประเมิน

ทดสอบก่อนเรียน

ทดสอบหลังเรียน


 


 


:: คอร์สการฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร
ยังไม่มีข้อมูล คอร์สการฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร ...


เมนู หลักสูตรการฝึกอบรม :
หน้าหลัก หลักสูตรการฝึกอบรม
โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบบริหารงานบุคลากร ( Human Resource Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.