หน้าแรก  |  ระบบบริหารงานบุคคล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | พัฒนาและฝึกอบรม |  สมัครงาน  
:: รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก > หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม > รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม ...
:: ข้อมูลรายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
รหัส/ชื่อหลักสูตร :
ความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ที่ทุกคนควรทราบ
รายละเอียดของหลักสูตร :

ความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ที่ทุกคนควรทราบ

- พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550 : ประเด็นสำคัญที่ทุกคนควรทราบ

- ผลกระทบ และอุปสรรคจาก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550

- วิกฤติและโอกาสจาก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550

- สิ่งที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตไม่พึงกระทำ

- มาตรการที่องค์การควรกำหนดเพื่อควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์ของบุคลากร

วิทยาการผู้บรรยาย/สอน :
ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
ประธานกรรมการและประธานบริหาร วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

:: คอร์สการฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร
#  ข้อมูลกำหนดการ สมัคร
1 ความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ที่ทุกคนควรทราบ รุ่นที่ 1
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน

เริ่มวันที่ : 12 00:00:00.000/11/2552 สิ้นสุดวันที่ : 12 00:00:00.000/11/2552 , เวลา 1899-12-30 13:30:00.000-1899-12-30 16:30:00.000


เมนู หลักสูตรการฝึกอบรม :
หน้าหลัก หลักสูตรการฝึกอบรม
โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบบริหารงานบุคลากร ( Human Resource Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.