หน้าแรก  |  ระบบบริหารงานบุคคล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | พัฒนาและฝึกอบรม |  สมัครงาน  
:: รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก > หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม > รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม ...
:: ข้อมูลรายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
รหัส/ชื่อหลักสูตร :
เทคนิคการรักษาความปลอดภัยในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
รายละเอียดของหลักสูตร :

เทคนิคการรักษาความปลอดภัยในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

- ภัยร้ายแบบต่าง ๆที่แฝงมากับอินเตอร์เน็ต

- แนวทางและเทคนิคในการป้องกันภัย

 องค์การ , บุคคลากรผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต

- เครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ในการรักษาความปลอดภัย

- กรณีศึกษา : แนวทาง/วิธีการขององค์กรที่ประสบความสำเร็จ

วิทยาการผู้บรรยาย/สอน :
ดร. ปริญญา หอมเอนก
ผู้ก่อตั้ง และผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกอบรม ACIS Professional Center

:: คอร์สการฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร
#  ข้อมูลกำหนดการ สมัคร
1 เทคนิคการรักษาความปลอดภัยในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต รุ่นที่ 1
ดร.ปริญญา หอมเอนก

เริ่มวันที่ : 12 00:00:00.000/11/2552 สิ้นสุดวันที่ : 12 00:00:00.000/11/2552 , เวลา 1899-12-30 09:00:00.000-1899-12-30 12:00:00.000


เมนู หลักสูตรการฝึกอบรม :
หน้าหลัก หลักสูตรการฝึกอบรม
โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบบริหารงานบุคลากร ( Human Resource Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.