หน้าแรก  |  ระบบบริหารงานบุคคล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | พัฒนาและฝึกอบรม |  สมัครงาน  
:: รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก > หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม > รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม ...
:: ข้อมูลรายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
รหัส/ชื่อหลักสูตร :
การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดของหลักสูตร :

การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ

• การวางแนวทางและการสร้างพื้นฐานการจัดเก็บเอกสาร

• ความรู้ความเข้าใจเรื่องตู้เก็บเอกสารและแฟ้มจัดเก็บเอกสาร

• การสร้างระบบควบคุมในการบริหารงานเอกสาร

• ขั้นตอนและระบบการจัดเก็บเอกสาร

• วิธีการปฏิบัติต่อเอกสาร  แฟ้มเอกสาร และ  ตู้เอกสาร

• ข้อควรปฏิบัติเพิ่มเติมในการจัดเก็บเอกสาร

วิทยาการผู้บรรยาย/สอน :
อ. ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป
บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องแก้วไทย จำกัด

:: คอร์สการฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร
#  ข้อมูลกำหนดการ สมัคร
1 การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

เริ่มวันที่ : 29 00:00:00.000/10/2552 สิ้นสุดวันที่ : 29 00:00:00.000/10/2552 , เวลา 1899-12-30 13:30:00.000-1899-12-30 16:30:00.000


เมนู หลักสูตรการฝึกอบรม :
หน้าหลัก หลักสูตรการฝึกอบรม
โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบบริหารงานบุคลากร ( Human Resource Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.