หน้าแรก  |  ระบบบริหารงานบุคคล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | พัฒนาและฝึกอบรม |  สมัครงาน  
:: รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก > หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม > รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม ...
:: ข้อมูลรายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
รหัส/ชื่อหลักสูตร :
คุณธรรมและจริยธรรมที่จำเป็นสำหรับคนทำงาน
รายละเอียดของหลักสูตร :

คุณธรรม และจริยธรรมที่จำเป็นสำหรับคนทำงาน

• ความหมายของคุณธรรม/จริยธรรม

• ความสำคัญของการมีคุณธรรม/จริยธรรม

• จุดประสงค์ของการทำงาน และหลักการทำงาน

• หลักและแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรม/จริยธรรม

• ข้อพึงปฏิบัติ และพึงละเว้น

วิทยาการผู้บรรยาย/สอน :
อ. วันชัย สอนศิริ
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

:: คอร์สการฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร
#  ข้อมูลกำหนดการ สมัคร
1 คุณธรรมและจริยธรรมที่จำเป็นสำหรับคนทำงาน รุ่นที่ 1
อ.วันชัย สอนศิริ

, เวลา 1899-12-30 09:00:00.000-1899-12-30 12:00:00.000


เมนู หลักสูตรการฝึกอบรม :
หน้าหลัก หลักสูตรการฝึกอบรม
โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบบริหารงานบุคลากร ( Human Resource Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.