หน้าแรก  |  ระบบบริหารงานบุคคล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | พัฒนาและฝึกอบรม |  สมัครงาน  
:: รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก > หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม > รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม ...
:: ข้อมูลรายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
รหัส/ชื่อหลักสูตร :
การสื่อสารข้ามสายงาน
รายละเอียดของหลักสูตร :

การสื่อสารข้ามสายงาน

• พฤติกรรมของมนุษย์ที่แตกต่าง

• วิธีการและช่องทางในการสื่อสาร

• เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

• กลยุทธ์การประสานงาน และการสื่อสารข้ามหน่วยงานอย่างมีประสิทธิผล

• การสร้างทีมงานข้ามสายงาน

• ความขัดแย้ง - การป้องกันและแก้ไขข้อขัดแย้ง

วิทยาการผู้บรรยาย/สอน :
อาจารย์อำนาจ วัดจินดา
ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


:: คอร์สการฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร
#  ข้อมูลกำหนดการ สมัคร
1 การสื่อสารข้ามสายงาน รุ่นที่ 1
อ.อำนาจ วัดจินดา

เริ่มวันที่ : 15 00:00:00.000/10/2552 สิ้นสุดวันที่ : 15 00:00:00.000/10/2552 , เวลา 1899-12-30 13:30:00.000-1899-12-30 16:30:00.000


เมนู หลักสูตรการฝึกอบรม :
หน้าหลัก หลักสูตรการฝึกอบรม
โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบบริหารงานบุคลากร ( Human Resource Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.