หน้าแรก  |  ระบบบริหารงานบุคคล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | พัฒนาและฝึกอบรม |  สมัครงาน  
:: รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก > หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม > รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม ...
:: ข้อมูลรายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
รหัส/ชื่อหลักสูตร :
เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล
รายละเอียดของหลักสูตร :

เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล

• หลักการและพื้นฐานการพูดเพื่อการนำเสนอ

• หลักการและกระบวนการนำเสนออย่างมีแบบแผน

• เทคนิคการเตรียมข้อมูล การคัดกรองเนื้อหาในการนำเสนอ

• จิตวิทยาเพื่อการนำเสนอ การนำเสนอเพื่อโน้มน้าวใจผู้ฟัง    

• การเตรียมแผนและโครงร่างของการนำเสนอ                                                

• เทคนิคการตอบคำถามและจัดการกับทุกคำถามอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยาการผู้บรรยาย/สอน :
อ. นิพัทธ์ กานต์อัมพร
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

:: คอร์สการฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร
#  ข้อมูลกำหนดการ สมัคร
1 เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล รุ่นที่ 1
อ.นิพัทธ์ กานต์อัมพร

เริ่มวันที่ : 01 00:00:00.000/10/2552 สิ้นสุดวันที่ : 01 00:00:00.000/10/2552 , เวลา 1899-12-30 13:30:00.000-1899-12-30 16:30:00.000


เมนู หลักสูตรการฝึกอบรม :
หน้าหลัก หลักสูตรการฝึกอบรม
โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบบริหารงานบุคลากร ( Human Resource Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.