หน้าแรก  |  ระบบบริหารงานบุคคล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | พัฒนาและฝึกอบรม |  สมัครงาน  
:: รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก > หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม > รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม ...
:: ข้อมูลรายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
รหัส/ชื่อหลักสูตร :
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
รายละเอียดของหลักสูตร :

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

• หลักการที่สำคัญของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

• การรู้จักและเข้าใจลูกค้าเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ

• เป้าหมายของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

• การจัดกลุ่มและบริหารลูกค้าเพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย

• การคำนวณหามูลค่าที่แท้จริงของลูกค้า

• ขบวนการของ CRM

• กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายของ CRM

• ปัจจัยสู่ความสำเร็จของ CRM

วิทยาการผู้บรรยาย/สอน :
อาจารย์จุลชัย จุลเจือ
กรรมการบริหาร High Performance Institute

:: คอร์สการฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร
#  ข้อมูลกำหนดการ สมัคร
1 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า รุ่นที่ 1
อ.จุลชัย จุลเจือ

เริ่มวันที่ : 17 00:00:00.000/09/2552 สิ้นสุดวันที่ : 17 00:00:00.000/09/2552 , เวลา 1899-12-30 09:00:00.000-1899-12-30 12:00:00.000


เมนู หลักสูตรการฝึกอบรม :
หน้าหลัก หลักสูตรการฝึกอบรม
โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบบริหารงานบุคลากร ( Human Resource Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.