หน้าแรก  |  ระบบบริหารงานบุคคล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | พัฒนาและฝึกอบรม |  สมัครงาน  
:: รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก > หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม > รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม ...
:: ข้อมูลรายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
รหัส/ชื่อหลักสูตร :
กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด
รายละเอียดของหลักสูตร :

กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด

- แนวโน้มของตลาดยุคใหม่

- พัฒนาการของกลยุทธ์ทางการตลาด

- กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการตลาด

- ที่มาของความได้เปรียบในการแข่งขัยทางตลาด

- การจัดการกับปัญหาและอุปสรรค

วิทยาการผู้บรรยาย/สอน :
ดร. อภิวัฒน์ นิ่มละออ
ผู้อำนวยการและที่ปรึกษาบริหาร
บริษัท คอนซัลติ้ง เนตเวิร์ค (เอเชีย) จำกัด

:: คอร์สการฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร
#  ข้อมูลกำหนดการ สมัคร
1 กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด รุ่นที่ 1
ดร.อภิวัฒน์ นิ่มละออ

เริ่มวันที่ : 03 00:00:00.000/09/2552 สิ้นสุดวันที่ : 03 00:00:00.000/09/2552 , เวลา 1899-12-30 13:30:00.000-1899-12-30 16:30:00.000


เมนู หลักสูตรการฝึกอบรม :
หน้าหลัก หลักสูตรการฝึกอบรม
โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบบริหารงานบุคลากร ( Human Resource Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.