หน้าแรก  |  ระบบบริหารงานบุคคล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | พัฒนาและฝึกอบรม |  สมัครงาน  
:: รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก > หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม > รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม ...
:: ข้อมูลรายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
รหัส/ชื่อหลักสูตร :
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
รายละเอียดของหลักสูตร :

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

• ความหมาย และประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์

• องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์

• ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้อย่างไร 

• เทคนิคในการคิดอย่างสร้างสรรค์

• ความคิดสร้างสรรค์ และการเกิดนวัตกรรม

วิทยาการผู้บรรยาย/สอน :
ผศ. ไตรสิทธิ์ เบญจบุณยสิทธิ์
ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
สถาบันทริซประเทศไทย

:: คอร์สการฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร
#  ข้อมูลกำหนดการ สมัคร
1 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม รุ่นที่ 1
ผศ.ไตรสิทธิ์ เบญจบุณยสิทธิ์

เริ่มวันที่ : 20 00:00:00.000/08/2552 สิ้นสุดวันที่ : 20 00:00:00.000/08/2552 , เวลา 1899-12-30 09:00:00.000-1899-12-30 12:00:00.000


เมนู หลักสูตรการฝึกอบรม :
หน้าหลัก หลักสูตรการฝึกอบรม
โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบบริหารงานบุคลากร ( Human Resource Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.