หน้าแรก  |  ระบบบริหารงานบุคคล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | พัฒนาและฝึกอบรม |  สมัครงาน  
:: รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก > หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม > รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม ...
:: ข้อมูลรายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
รหัส/ชื่อหลักสูตร :
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคลากร
รายละเอียดของหลักสูตร :

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคลากร

• พฤติกรรมไม่พึงประสงค์คืออะไร

• พฤติกรรมไม่พึงประสงค์แบบต่าง ๆ

• เทคนิคและวิธีการรับมือกับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์

• แนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่พึงประสงค์

วิทยาการผู้บรรยาย/สอน :
ผศ. ดร. นิภา แก้วศรีงาม
อาจารย์ภาคจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

:: คอร์สการฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร
#  ข้อมูลกำหนดการ สมัคร
1 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคลากร รุ่นที่ 1
ผศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม

เริ่มวันที่ : 06 00:00:00.000/08/2552 สิ้นสุดวันที่ : 06 00:00:00.000/08/2552 , เวลา 1899-12-30 13:30:00.000-1899-12-30 16:30:00.000


เมนู หลักสูตรการฝึกอบรม :
หน้าหลัก หลักสูตรการฝึกอบรม
โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบบริหารงานบุคลากร ( Human Resource Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.