หน้าแรก  |  ระบบบริหารงานบุคคล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | พัฒนาและฝึกอบรม |  สมัครงาน  
:: รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก > หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม > รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม ...
:: ข้อมูลรายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
รหัส/ชื่อหลักสูตร :
การสอนและแนะนำงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน
รายละเอียดของหลักสูตร :

การสอนและแนะนำงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับ หัวหน้างาน

• คุณสมบัติ และ Competency ที่สำคัญของผู้สอนงานที่มีประสิทธิผล

• การพัฒนาตนเอง เพื่อก้าวสู่การเป็น “โค้ช” ที่ลูกน้องเชื่อถือและศรัทธา

• การประเมินคุณสมบัติในการเป็นโค้ชที่ดี

• ฝึกทักษะการเป็น “โค้ช”

• เทคนิคและกระบวนการสอนงาน 4 ขั้นตอนที่มีประสิทธิผล  (อธิบาย, I do, We do และ You do) 

• ฝึกทักษะการสอนงาน

• ข้อพึงระวังในการสอนงาน

• พฤติกรรมที่พึงกระทำ (Do) และไม่พึงกระทำ (Don’t) ในการสอนงาน

 

วิทยาการผู้บรรยาย/สอน :
อ. อุไรวรรณ อยู่ชา
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม Thaiskillplus

:: คอร์สการฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร
#  ข้อมูลกำหนดการ สมัคร
1 การสอนและแนะนำงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน รุ่นที่ 1
อ.อุไรวรรณ อยู่ซา

เริ่มวันที่ : 06 00:00:00.000/08/2552 สิ้นสุดวันที่ : 06 00:00:00.000/08/2552 , เวลา 1899-12-30 09:00:00.000-1899-12-30 12:00:00.000


เมนู หลักสูตรการฝึกอบรม :
หน้าหลัก หลักสูตรการฝึกอบรม
โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบบริหารงานบุคลากร ( Human Resource Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.