หน้าแรก  |  ระบบบริหารงานบุคคล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | พัฒนาและฝึกอบรม |  สมัครงาน  
:: รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก > หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม > รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม ...
:: ข้อมูลรายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
รหัส/ชื่อหลักสูตร :
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบ Competency
รายละเอียดของหลักสูตร :

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบ Competency

• ความหมายและประโยชน์ของ Competency

• รูปแบบของ Competency

• แนวคิดและหลักการในการจัดทำ Competency ระดับต่าง ๆ

• การนำ Competency ไปใช้ในงานบุคคล

วิทยาการผู้บรรยาย/สอน :
ผศ. ขจรศักดิ์ หาญณรงค์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

:: คอร์สการฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร
#  ข้อมูลกำหนดการ สมัคร
1 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบ Competency รุ่นที่ 1
ผศ.ขจรศักดิ์ หาญณรงค์

เริ่มวันที่ : 23 00:00:00.000/07/2552 สิ้นสุดวันที่ : 23 00:00:00.000/07/2552 , เวลา 1899-12-30 13:30:00.000-1899-12-30 16:30:00.000


เมนู หลักสูตรการฝึกอบรม :
หน้าหลัก หลักสูตรการฝึกอบรม
โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบบริหารงานบุคลากร ( Human Resource Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.