หน้าแรก  |  ระบบบริหารงานบุคคล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | พัฒนาและฝึกอบรม |  สมัครงาน  
:: รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก > หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม > รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม ...
:: ข้อมูลรายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
รหัส/ชื่อหลักสูตร :
ออกแบบ KPIs อย่างไรให้ได้ผล
รายละเอียดของหลักสูตร :

ออกแบบ KPIs อย่างไรให้ได้ผล?

• ความหมายและความสำคัญของ KPI

• ภาพรวมในการกำหนด KPI

• แนวทางในการออกแบบดัชนีชี้วัดทั่วไป

• ขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบ KPI

• หลักสำคัญในการออกแบบ KPI ที่มีประสิทธิผล


:: คอร์สการฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร
#  ข้อมูลกำหนดการ สมัคร
1 ออกแบบ KPIs อย่างไรให้ได้ผล รุ่นที่ 1
อ.สุวิช นุกูลสุขศิริ

เริ่มวันที่ : 23 00:00:00.000/07/2552 สิ้นสุดวันที่ : 23 00:00:00.000/07/2552 , เวลา 1899-12-30 09:00:00.000-1899-12-30 12:00:00.000


เมนู หลักสูตรการฝึกอบรม :
หน้าหลัก หลักสูตรการฝึกอบรม
โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบบริหารงานบุคลากร ( Human Resource Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.