หน้าแรก  |  ระบบบริหารงานบุคคล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | พัฒนาและฝึกอบรม |  สมัครงาน  
:: รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก > หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม > รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม ...
:: ข้อมูลรายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
รหัส/ชื่อหลักสูตร :
การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร
รายละเอียดของหลักสูตร :

การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม และพัฒนาหลักสูตร

• ความสำคัญของการดำเนินงานฝึกอบรมต่อธุรกิจ

• การวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรม

• เครื่องมือในการหาความจำเป็นในการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ

• การจัดทำ Competency-Based Training

• การจัดทำแผนฝึกอบรม และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการฝึกอบรม

• การประเมินผลและวัดความสำเร็จของแผนงานฝึกอบรม

 

วิทยาการผู้บรรยาย/สอน :
ดร. สุรชาติ กิ่มมณี
ประธาน บริษัท เอช อาร์ เพอร์ฟอร์แมนซ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

:: คอร์สการฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร
#  ข้อมูลกำหนดการ สมัคร
1 การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร
ดร.สุรชาติ กิ่มมณี

เริ่มวันที่ : 09 00:00:00.000/07/2552 สิ้นสุดวันที่ : 09 00:00:00.000/07/2552 , เวลา 1899-12-30 13:30:00.000-1899-12-30 16:30:00.000


เมนู หลักสูตรการฝึกอบรม :
หน้าหลัก หลักสูตรการฝึกอบรม
โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบบริหารงานบุคลากร ( Human Resource Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.