หน้าแรก  |  ระบบบริหารงานบุคคล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | พัฒนาและฝึกอบรม |  สมัครงาน  
:: รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก > หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม > รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม ...
:: ข้อมูลรายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
รหัส/ชื่อหลักสูตร :
บทบาทของ HR รุ่นใหม่
รายละเอียดของหลักสูตร :

บทบาทของ HR รุ่นใหม่

• บทบาทใหม่ของ HR

• กลยุทธ์ของ HR รุ่นใหม่

• เครื่องมือในการบริหารงาน HR ยุคใหม่

วิทยาการผู้บรรยาย/สอน :
อ. ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
วิทยากรอิสระ และที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล

:: คอร์สการฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร
#  ข้อมูลกำหนดการ สมัคร
1 บทบาทของ HR รุ่นใหม่
อ.ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

เริ่มวันที่ : 09 00:00:00.000/07/2552 สิ้นสุดวันที่ : 09 00:00:00.000/07/2552 , เวลา 1899-12-30 09:00:00.000-1899-12-30 12:00:00.000


เมนู หลักสูตรการฝึกอบรม :
หน้าหลัก หลักสูตรการฝึกอบรม
โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบบริหารงานบุคลากร ( Human Resource Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.