หน้าแรก  |  ระบบบริหารงานบุคคล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | พัฒนาและฝึกอบรม |  สมัครงาน  
:: รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก > หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม > รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม ...
:: ข้อมูลรายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
รหัส/ชื่อหลักสูตร :
การบริหารผลการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง
รายละเอียดของหลักสูตร :

การบริหารผลการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง

• กลยุทธ์การบริหารผลการดำเนินงาน

• ทำอย่างไรให้องค์การเป็น High Performance Organization

• ปัจจัยเสี่ยง และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง

• ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง

 

วิทยาการผู้บรรยาย/สอน :
รศ. ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

:: คอร์สการฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร
#  ข้อมูลกำหนดการ สมัคร
1 การบริหารผลการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง รุ่นที่ 1
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

เริ่มวันที่ : 11 00:00:00.000/06/2552 สิ้นสุดวันที่ : 11 00:00:00.000/06/2552 , เวลา 1899-12-30 13:30:00.000-1899-12-30 16:30:00.000


เมนู หลักสูตรการฝึกอบรม :
หน้าหลัก หลักสูตรการฝึกอบรม
โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบบริหารงานบุคลากร ( Human Resource Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.