หน้าแรก  |  ระบบบริหารงานบุคคล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | พัฒนาและฝึกอบรม |  สมัครงาน  
:: รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก > หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม > รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม ...
:: ข้อมูลรายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
รหัส/ชื่อหลักสูตร :
การออกแบบและควบคุมกระบวนการ
รายละเอียดของหลักสูตร :

การออกแบบและควบคุมกระบวนการ (Process Design and Control)

• การออกแบบและวิเคราะห์กระบวนการทำอย่างไร

• ผลกระทบของการออกแบบของกระบวนการที่ไม่ถูกต้องคืออะไร

• การวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการ

• เทคนิคและเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการ

• แนวทางบริหารประจำวันเพื่อควบคุมกระบวนการ Daily Management

วิทยาการผู้บรรยาย/สอน :
อ. นพดล อิ่มเอม
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกมบะ เอสพีซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

:: คอร์สการฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร
#  ข้อมูลกำหนดการ สมัคร
1 การออกแบบและควบคุมกระบวนการ รุ่นที่ 1
อ.นภดล อิ่มเอม

เริ่มวันที่ : 11 00:00:00.000/06/2552 สิ้นสุดวันที่ : 11 00:00:00.000/06/2552 , เวลา 1899-12-30 09:00:00.000-1899-12-30 12:00:00.000


เมนู หลักสูตรการฝึกอบรม :
หน้าหลัก หลักสูตรการฝึกอบรม
โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบบริหารงานบุคลากร ( Human Resource Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.