หน้าแรก  |  ระบบบริหารงานบุคคล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | พัฒนาและฝึกอบรม |  สมัครงาน  
:: รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก > หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม > รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม ...
:: ข้อมูลรายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
รหัส/ชื่อหลักสูตร :
การบริหารจัดการองค์การที่ดีภายใต้แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียดของหลักสูตร :

การบริหารจัดการองค์การที่ดีภายใต้แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง

• หลักการบริหารจัดการองค์การที่ดี

• หลักการสำคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

• การนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในองค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

วิทยาการผู้บรรยาย/สอน :
อ. อภัยชนม์ วัชรสินธุ์
รองประธานด้านประสานกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์

:: คอร์สการฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร
#  ข้อมูลกำหนดการ สมัคร
1 การบริหารจัดการองค์การที่ดีภายใต้แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1
อ.อภัยชนม์ วัชรสินธุ์

เริ่มวันที่ : 28 00:00:00.000/05/2552 สิ้นสุดวันที่ : 28 00:00:00.000/05/2552 , เวลา 1899-12-30 13:30:00.000-1899-12-30 16:30:00.000


เมนู หลักสูตรการฝึกอบรม :
หน้าหลัก หลักสูตรการฝึกอบรม
โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบบริหารงานบุคลากร ( Human Resource Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.