หน้าแรก  |  ระบบบริหารงานบุคคล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | พัฒนาและฝึกอบรม |  สมัครงาน  
:: รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก > หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม > รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม ...
:: ข้อมูลรายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
รหัส/ชื่อหลักสูตร :
การพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
รายละเอียดของหลักสูตร :

การพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้

• แนวคิดเรื่ององค์การแห่งการเรียนรู้

• แนวทางในการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้

• การนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในองค์การ

วิทยาการผู้บรรยาย/สอน :
ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์
เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

:: คอร์สการฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร
#  ข้อมูลกำหนดการ สมัคร
1 การพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ รุ่นที่ 1
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมย์

เริ่มวันที่ : 28 00:00:00.000/05/2552 สิ้นสุดวันที่ : 28 00:00:00.000/05/2552 , เวลา 1899-12-30 09:00:00.000-1899-12-30 12:00:00.000


เมนู หลักสูตรการฝึกอบรม :
หน้าหลัก หลักสูตรการฝึกอบรม
โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบบริหารงานบุคลากร ( Human Resource Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.