หน้าแรก  |  ระบบบริหารงานบุคคล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | พัฒนาและฝึกอบรม |  สมัครงาน  
:: รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก > หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม > รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม ...
:: ข้อมูลรายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
รหัส/ชื่อหลักสูตร :
การบริหารข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหาร
รายละเอียดของหลักสูตร :

การบริหารข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหาร

• โลกยุคข้อมูลข่าวสาร

• เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อประสิทธิภาพ

• เครื่องมือ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สามารถใช้บริหารข้อมูลข่าวสาร

วิทยาการผู้บรรยาย/สอน :
อ. ฉัททวุฒิ พีชผล
Managing Partner, Digital Wave Co., Ltd.

:: คอร์สการฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร
#  ข้อมูลกำหนดการ สมัคร
1 การบริหารข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1
อ.ฉันทวุฒิ พืชผล

เริ่มวันที่ : 14 00:00:00.000/05/2552 สิ้นสุดวันที่ : 14 00:00:00.000/05/2552 , เวลา 1899-12-30 13:30:00.000-1899-12-30 16:00:00.000


เมนู หลักสูตรการฝึกอบรม :
หน้าหลัก หลักสูตรการฝึกอบรม
โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบบริหารงานบุคลากร ( Human Resource Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.