หน้าแรก  |  ระบบบริหารงานบุคคล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | พัฒนาและฝึกอบรม |  สมัครงาน  
:: รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก > หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม > รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม ...
:: ข้อมูลรายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
รหัส/ชื่อหลักสูตร :
การบริหารงานองค์การสมัยใหม่
รายละเอียดของหลักสูตร :

• แนวคิดและหลักการจัดการสมัยใหม่

• เครื่องมือต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้ในองค์กร

• High Performance Organization

วิทยาการผู้บรรยาย/สอน :
ดร. สมประสงค์ โกศลบุญ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

:: คอร์สการฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร
#  ข้อมูลกำหนดการ สมัคร
1 การบริหารงานองค์การสมัยใหม่ รุ่นที่ 1
ดร.สมประสงค์ โกศลบุญ

เริ่มวันที่ : 30 00:00:00.000/04/2552 สิ้นสุดวันที่ : 30 00:00:00.000/04/2552 , เวลา 1899-12-30 13:00:00.000-1899-12-30 16:30:00.000


เมนู หลักสูตรการฝึกอบรม :
หน้าหลัก หลักสูตรการฝึกอบรม
โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบบริหารงานบุคลากร ( Human Resource Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.