หน้าแรก  |  ระบบบริหารงานบุคคล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | พัฒนาและฝึกอบรม |  สมัครงาน  
:: รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก > หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม > รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม ...
:: ข้อมูลรายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรม
รหัส/ชื่อหลักสูตร :
ก้าวทันกระแสโลก
รายละเอียดของหลักสูตร :

• สถานการณ์สังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย

• สถานการณ์สังคม เศรษฐกิจ การเมืองโลกที่สำคัญ

• วิกฤตการณ์ต่าง ๆ และผลกระทบต่อประเทศไทย

• แนวโน้มในอนาคต

• การเตรียมพร้อมขององค์กรธุรกิจเพื่อรับมือ

วิทยาการผู้บรรยาย/สอน :
รศ.ดร. ปทุมพร วัชรเสถียร
อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

:: คอร์สการฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร
#  ข้อมูลกำหนดการ สมัคร
1 ก้าวทันกระแสโลก รุ่นที่ 1
รศ.ดร. ปทุมพร วัชรเสถียร อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เริ่มวันที่ : 30 00:00:00.000/04/2552 สิ้นสุดวันที่ : 30 00:00:00.000/04/2552 , เวลา 1899-12-30 09:00:00.000-1899-12-30 12:00:00.000
2 test (1)
test

สถานที่ : test
เริ่มวันที่ : 26 00:00:00.000/05/2557 สิ้นสุดวันที่ : 27 00:00:00.000/05/2557 , เวลา 1900-01-01 08:30:00.000-1900-01-01 16:00:00.000


เมนู หลักสูตรการฝึกอบรม :
หน้าหลัก หลักสูตรการฝึกอบรม
โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบบริหารงานบุคลากร ( Human Resource Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.