หน้าแรก  |  ระบบบริหารงานบุคคล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | พัฒนาและฝึกอบรม |  สมัครงาน  
Home > News
ข่าวประชาสัมพันธ์  
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพิจารณาเลือกระดับสมรรถนะในการประเมินในระบบ HRDrmutsb
เมื่อ: 16 เม.ย. 2564 14:29:06 น.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  •  
  อ่านรายละเอียด
คู่มือการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสารวิชาการ สำหรับผู้บริหารหน่วยงาน (แบบฟอร์มคำนวนภาระงานใหม่)
เมื่อ: 16 เม.ย. 2564 14:18:23 น. , โดย: thitinan.p

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 


    อ่านรายละเอียด
คู่มือการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสารวิชาการ (แบบฟอร์มคำนวนภาระงานใหม่)
เมื่อ: 11 ม.ค. 2561 13:51:32 น. , โดย: thitinan.p

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง


    อ่านรายละเอียด
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
เมื่อ: 29 พ.ค. 2555 10:05:53 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..

...
    อ่านรายละเอียด
คู่มือการคำนวณภาระงานสายวิชาการ โดย รองอธิการบดีพงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ
เมื่อ: 5 มี.ค. 2564 09:35:38 น. , โดย: กองบริหารงานบุคคล

กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นภารกิจหลักของคณาจารย์ประจำ ที่มีความสำคัญที่สุดในการ จัดการศึกษา เพื่อให้บั ...

    อ่านรายละเอียด
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบบริหารงานบุคลากร ( Human Resource Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.