หน้าแรก  |  ระบบบริหารงานบุคคล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | พัฒนาและฝึกอบรม |  สมัครงาน  
Home > News > News Detail
ข่าวประชาสัมพันธ์  
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 10:05:53 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..        เพื่อให้การประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการเป็นไปตามที่ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) กำหนด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจึงได้มีการกำหนดแนวทางปฎิบัติในการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานราชการ และแบบฟอร์มสำหรับคำนวนผลการปฎิบัติงาน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากรายการด้านล่าง

 

 


 
 ข่าวอื่นๆ ในหมวด  
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพิจารณาเลือกระดับสมรรถนะในการประเมินในระบบ HRDrmutsb
เมื่อ: 16 เมษายน 2564 14:29:06 น.
คู่มือการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสารวิชาการ สำหรับผู้บริหารหน่วยงาน (แบบฟอร์มคำนวนภาระงานใหม่)
เมื่อ: 16 เมษายน 2564 14:18:23 น.
โดย: thitinan.p
คู่มือการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสารวิชาการ (แบบฟอร์มคำนวนภาระงานใหม่)
เมื่อ: 11 มกราคม 2561 13:51:32 น.
โดย: thitinan.p
คู่มือการคำนวณภาระงานสายวิชาการ โดย รองอธิการบดีพงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ
เมื่อ: 5 มีนาคม 2564 09:35:38 น.
โดย: กองบริหารงานบุคคล
  แสดงหัวข้อข่าวทั้งหมด >>
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบบริหารงานบุคลากร ( Human Resource Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.