หน้าแรก  |  ระบบบริหารงานบุคคล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | พัฒนาและฝึกอบรม |  สมัครงาน  
แจ้งปัญหาเข้าระบบไม่ได้ ติดต่อที่ VoIP 11009
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  
เอกสารรายงานการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติงานบนฐานสมรรถนะฯ

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการประชุม

  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติงานบนฐานสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัย
  • โครงการประชุมหารือ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานบนฐานสมรรถนะของบุคลากรของมหาวิทยาลัย

 

เมื่อ: 26 พ.ค. 2557 09:37:18 น.
อ่านรายละเอียด  
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..

เมื่อ: 29 พ.ค. 2555 10:05:53 น.
อ่านรายละเอียด  
คู่มือการบันทึกภาระงานสายวิชาการ

 ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการบันทึกภาระงานสายวิชาการ 

เมื่อ: 20 ส.ค. 2553 15:02:20 น. , ข้อมูลโดย: กองบริหารงานบุคคล
อ่านรายละเอียด  
สรุปวิเคราะห์การบันทึกภาระงาน

 ผลการตรวจสอบการบันทึกภาระงานทางวิชาการ ของคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2553

เมื่อ: 20 ส.ค. 2553 15:02:32 น. , ข้อมูลโดย: กองบริหารงานบุคคล
อ่านรายละเอียด  
คู่มือการคำนวณภาระงานสายวิชาการ โดย ผช.พงศ์วิทย์

กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นภารกิจหลักของคณาจารย์ประจำ ที่มีความสำคัญที่สุดในการ จัดการศึกษา เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในทางวิชาการและวิชาชีพตามสาขาวิชา ในการคำนวณภาระงานสอนตามข้อ 10 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553 แบ่งออกเป็น 8 งาน ภาระงานสอนคำนวณได้

เมื่อ: 18 ส.ค. 2553 09:26:51 น. , ข้อมูลโดย: กองบริหารงานบุคคล
อ่านรายละเอียด  
อบรมเชิงปฏฺบัติการการพัฒนาระบบGISผ่านอินเตอร์เน็ต

ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2553  ห้อง. บางกระสอ   อาคารวิทยบริการ ศูนย์นนทบุรี  เขตเหนือ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย อาจารย์ นักศึกษา และ บุคคลภายนอก

เมื่อ: 3 ก.ค. 2553 14:32:33 น. , ข้อมูลโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ่านรายละเอียด  
การอ้างอิงข้อมูลในระบบสารสนเทศประกอบการประเมิน
เมื่อ: 21 มิ.ย. 2553 08:04:40 น. , ข้อมูลโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ่านรายละเอียด  
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด >>
ข้อมูลและสถิติ ด้านบุคลากร  
ประเภทบุคลากรและสายงาน บุคลากรสายวิชาการ
ประเภทบุคลากร สายงาน
ผู้สอน สนับสนุน
ข้าราชการ 272 29
พนักงานมหาวิทยาลัย 410 365
พนักงานราชการ 3 44
ลูกจ้างประจำ 8 83
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0
รวม 693 521
ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน
ศาสตราจารย์ 0
รองศาสตราจารย์ 8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 95
อาจารย์ 350
รวม 453
ประกาศรับสมัครบุคลากร  
ทดสอบ
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
แสดงรายการประกาศรับสมัคร ทั้งหมด >>
ปฎิทินกิจกรรม  
 เดือน ธันวาคม 2560
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
:: กิจกรรมในวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ไม่มีข้อมูลกิจกรรมในวันนี้ ...
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบบริหารงานบุคลากร ( Human Resource Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.