หน้าแรก  |  ระบบบริหารงานบุคคล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | พัฒนาและฝึกอบรม |  สมัครงาน  
Home > News > News Detail
ข่าวประชาสัมพันธ์  
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 10:05:53 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..        เพื่อให้การประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการเป็นไปตามที่ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) กำหนด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจึงได้มีการกำหนดแนวทางปฎิบัติในการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานราชการ และแบบฟอร์มสำหรับคำนวนผลการปฎิบัติงาน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากรายการด้านล่าง

 

 


 
 ข่าวอื่นๆ ในหมวด  
คู่มือการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสารวิชาการ สำหรับผู้บริหารหน่วยงาน (แบบฟอร์มคำนวนภาระงานใหม่)
เมื่อ: 7 มกราคม 2562 16:20:44 น.
โดย: thitinan.p
คู่มือการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสารวิชาการ (แบบฟอร์มคำนวนภาระงานใหม่)
เมื่อ: 11 มกราคม 2561 13:51:32 น.
โดย: thitinan.p
เอกสารรายงานการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติงานบนฐานสมรรถนะฯ
เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2557 09:37:18 น.
สรุปวิเคราะห์การบันทึกภาระงาน
เมื่อ: 20 สิงหาคม 2553 15:02:32 น.
โดย: กองบริหารงานบุคคล
คู่มือการคำนวณภาระงานสายวิชาการ โดย ผช.พงศ์วิทย์
เมื่อ: 18 สิงหาคม 2553 09:26:51 น.
โดย: กองบริหารงานบุคคล
  แสดงหัวข้อข่าวทั้งหมด >>
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบบริหารงานบุคลากร ( Human Resource Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.