หน้าแรก  |  ระบบบริหารงานบุคคล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | พัฒนาและฝึกอบรม |  สมัครงาน  
Home > News > News Detail
ข่าวประชาสัมพันธ์  
คู่มือการคำนวณภาระงานสายวิชาการ โดย ผช.พงศ์วิทย์
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 09:26:51 น. , ข้อมูลโดย : กองบริหารงานบุคคล

กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นภารกิจหลักของคณาจารย์ประจำ ที่มีความสำคัญที่สุดในการ จัดการศึกษา เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในทางวิชาการและวิชาชีพตามสาขาวิชา ในการคำนวณภาระงานสอนตามข้อ 10 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553 แบ่งออกเป็น 8 งาน ภาระงานสอนคำนวณได้
ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือการคำนวณภาระงานสายวิชาการ โดย ผช.พงศ์วิทย์


 
 ข่าวอื่นๆ ในหมวด  
เอกสารรายงานการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติงานบนฐานสมรรถนะฯ
เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2557 09:37:18 น.
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2555 10:05:53 น.
คู่มือการบันทึกภาระงานสายวิชาการ
เมื่อ: 20 สิงหาคม 2553 15:02:20 น.
โดย: กองบริหารงานบุคคล
สรุปวิเคราะห์การบันทึกภาระงาน
เมื่อ: 20 สิงหาคม 2553 15:02:32 น.
โดย: กองบริหารงานบุคคล
อบรมเชิงปฏฺบัติการการพัฒนาระบบGISผ่านอินเตอร์เน็ต
เมื่อ: 3 กรกฎาคม 2553 14:32:33 น.
โดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  แสดงหัวข้อข่าวทั้งหมด >>
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบบริหารงานบุคลากร ( Human Resource Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.