หน้าแรก  |  ระบบบริหารงานบุคคล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | พัฒนาและฝึกอบรม |  สมัครงาน  
Home > News > News Detail
ข่าวประชาสัมพันธ์  
คู่มือการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสารวิชาการ (แบบฟอร์มคำนวนภาระงานใหม่)
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 13:51:32 น. , ข้อมูลโดย : thitinan.p

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 


 
 ข่าวอื่นๆ ในหมวด  
เอกสารรายงานการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติงานบนฐานสมรรถนะฯ
เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2557 09:37:18 น.
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2555 10:05:53 น.
สรุปวิเคราะห์การบันทึกภาระงาน
เมื่อ: 20 สิงหาคม 2553 15:02:32 น.
โดย: กองบริหารงานบุคคล
คู่มือการคำนวณภาระงานสายวิชาการ โดย ผช.พงศ์วิทย์
เมื่อ: 18 สิงหาคม 2553 09:26:51 น.
โดย: กองบริหารงานบุคคล
อบรมเชิงปฏฺบัติการการพัฒนาระบบGISผ่านอินเตอร์เน็ต
เมื่อ: 3 กรกฎาคม 2553 14:32:33 น.
โดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  แสดงหัวข้อข่าวทั้งหมด >>
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบบริหารงานบุคลากร ( Human Resource Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.