หน้าแรก  |  ระบบบริหารงานบุคคล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | พัฒนาและฝึกอบรม |  สมัครงาน  
Home > News > News Detail
ข่าวประชาสัมพันธ์  
อบรมเชิงปฏฺบัติการการพัฒนาระบบGISผ่านอินเตอร์เน็ต
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2553 14:32:33 น. , ข้อมูลโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2553  ห้อง. บางกระสอ   อาคารวิทยบริการ ศูนย์นนทบุรี  เขตเหนือ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย อาจารย์ นักศึกษา และ บุคคลภายนอก

 
 ข่าวอื่นๆ ในหมวด  
คู่มือการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสารวิชาการ สำหรับผู้บริหารหน่วยงาน (แบบฟอร์มคำนวนภาระงานใหม่)
เมื่อ: 7 มกราคม 2562 16:20:44 น.
โดย: thitinan.p
คู่มือการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสารวิชาการ (แบบฟอร์มคำนวนภาระงานใหม่)
เมื่อ: 11 มกราคม 2561 13:51:32 น.
โดย: thitinan.p
เอกสารรายงานการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติงานบนฐานสมรรถนะฯ
เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2557 09:37:18 น.
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2555 10:05:53 น.
สรุปวิเคราะห์การบันทึกภาระงาน
เมื่อ: 20 สิงหาคม 2553 15:02:32 น.
โดย: กองบริหารงานบุคคล
  แสดงหัวข้อข่าวทั้งหมด >>
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบบริหารงานบุคลากร ( Human Resource Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.